Privacy beleid

Ingangsdatum: 2 oktober 2019.

BarManiaPro (“wij”, “we”, of “onze”) exploiteert de barmaniapro.com website (de “Service”).

Deze pagina informeert u over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke gegevens wanneer u onze service gebruikt en over de keuzes die u met die gegevens hebt gemaakt.

Wij gebruiken uw gegevens om de Service te leveren en te verbeteren. Door gebruik te maken van de Service gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit beleid.

Definities
Persoonlijke gegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens over een levend persoon die aan de hand van deze gegevens kunnen worden geïdentificeerd (of aan de hand van gegevens en andere informatie die in ons bezit zijn of waarschijnlijk in ons bezit zullen komen).

Gebruiksgegevens
Gebruiksgegevens zijn gegevens die automatisch worden verzameld, hetzij door het gebruik van de Service, hetzij door de Serviceinfrastructuur zelf (bijvoorbeeld de duur van een paginabezoek).

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes data die op het apparaat van een Gebruiker zijn opgeslagen.

Gegevenscontroleur
Onder “verantwoordelijke voor de verwerking” wordt verstaan een persoon die (alleen of samen met andere personen) bepaalt voor welke doeleinden en op welke wijze persoonsgegevens worden of moeten worden verwerkt. In het kader van dit privacybeleid zijn wij een verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens.

Gegevensverwerker (of Dienstverleners)
Gegevensverwerker (of Dienstverlener): iedere persoon (anders dan een werknemer van de Gegevensverwerker) die de gegevens verwerkt namens de Gegevensverwerker. Wij kunnen gebruik maken van de diensten van verschillende Service Providers om uw gegevens effectiever te verwerken.

Gegevenssubject
Betrokkene is elke levende persoon die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Gebruiker
De gebruiker is de persoon die gebruik maakt van onze service. De Gebruiker komt overeen met de betrokkene, die het onderwerp is van Persoonsgegevens.

Verzameling en gebruik van informatie
We verzamelen verschillende soorten informatie voor verschillende doeleinden om onze service aan u te leveren en te verbeteren.

Soorten verzamelde gegevens
Persoonlijke gegevens
Tijdens het gebruik van onze Service kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren (“Persoonsgegevens”). Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

Voornaam en achternaam.
Land, adres, stad, staat/provincie, postcode/ZIP.
E-mailadres.
Cookies en gebruiksgegevens.
Wij kunnen uw Persoonlijke Gegevens gebruiken om contact met u op te nemen met nieuwsbrieven, marketing- of promotiemateriaal en andere informatie die voor u interessant kan zijn. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van een of meer van deze berichten van ons door het volgen van de afmeldingslink of instructies in een e-mail die we sturen of door contact met ons op te nemen.

Gebruiksgegevens
We kunnen ook informatie verzamelen over de manier waarop de Service wordt benaderd en gebruikt (“Gebruiksgegevens”). Deze Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het internetprotocoladres van uw computer (bijv. IP-adres), het browsertype, de browserversie, de pagina’s van onze Service die u bezoekt, de tijd en datum van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s hebt doorgebracht, unieke apparaatidentificaties en andere diagnostische gegevens.

Tracking & Cookies Gegevens
We gebruiken cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op onze Service te volgen en om bepaalde informatie te bewaren. Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme unieke identificatiecode kunnen bevatten. Cookies worden vanaf een website naar uw browser gestuurd en op uw apparaat opgeslagen. Traceertechnologieën worden ook gebruikt om bakens, tags en scripts te verzamelen en te traceren en om onze Service te verbeteren en te analyseren. U kunt uw browser opdracht geven om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Als u echter geen cookies accepteert, is het mogelijk dat u sommige delen van onze Service niet kunt gebruiken.

Voorbeelden van cookies die we gebruiken:

Sessiecookies. We gebruiken Sessiecookies om onze Service te bedienen.
Voorkeurskoekjes. We gebruiken Preference Cookies om uw voorkeuren en verschillende instellingen te onthouden.
Beveiligingskoekjes. We gebruiken beveiligingscookies voor beveiligingsdoeleinden.
Gebruik van gegevens
BarManiaPro gebruikt de verzamelde gegevens voor verschillende doeleinden:

Om onze service te leveren en te onderhouden.
Om u te informeren over wijzigingen in onze service.
Om u in staat te stellen deel te nemen aan interactieve functies van onze Service wanneer u ervoor kiest dit te doen.
Om klantenondersteuning te bieden.
Om analyses of waardevolle informatie te verzamelen zodat we onze service kunnen verbeteren.
Om het gebruik van onze service te monitoren.
Om technische problemen op te sporen, te voorkomen en aan te pakken.
Om u te voorzien van nieuws, speciale aanbiedingen en algemene informatie over andere goederen, diensten en evenementen die wij aanbieden en die vergelijkbaar zijn met die welke u al heeft gekocht of waarover u vragen heeft gesteld, tenzij u ervoor heeft gekozen om dergelijke informatie niet te ontvangen.
Bewaren van gegevens
BarManiaPro bewaart uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven. Wij zullen uw Persoonlijke Gegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als we uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), om geschillen op te lossen en om onze wettelijke overeenkomsten en ons beleid af te dwingen.

BarManiaPro zal ook gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden over het algemeen voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de veiligheid te versterken of om de functionaliteit van onze service te verbeteren, of wanneer we wettelijk verplicht zijn om deze gegevens voor een langere periode te bewaren.

Overdracht van gegevens
Uw gegevens, inclusief Persoonsgegevens, kunnen worden overgedragen naar – en onderhouden op – computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsrechtsgebied bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw rechtsgebied.

Als u zich buiten Nederland bevindt en ervoor kiest om informatie aan ons te verstrekken, houd er dan rekening mee dat wij de gegevens, inclusief Persoonsgegevens, naar Nederland overdragen en daar verwerken.

Uw toestemming voor dit privacybeleid, gevolgd door uw indiening van dergelijke informatie, betekent dat u instemt met die overdracht.

BarManiaPro zal alle stappen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld en er zal geen overdracht van uw persoonlijke gegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land, tenzij er voldoende controle is, inclusief de veiligheid van uw gegevens en andere persoonlijke informatie.

Openbaarmaking van gegevens
Zakelijke transactie
Als BarManiaPro betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat uw Persoonlijke Gegevens worden overgedragen en worden onderworpen aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking voor wetshandhaving
Onder bepaalde omstandigheden kan BarManiaPro verplicht zijn om uw Persoonsgegevens bekend te maken als dit wettelijk verplicht is of als reactie op geldige verzoeken van overheidsinstanties (bijvoorbeeld een rechtbank of een overheidsinstantie).

Wettelijke vereisten
BarManiaPro kan uw Persoonlijke Gegevens openbaar maken in de overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is:

Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Om de rechten of eigendommen van BarManiaPro te beschermen en te verdedigen.
Om mogelijke misstanden in verband met de Dienst te voorkomen of te onderzoeken.
Om de persoonlijke veiligheid van de gebruikers van de Dienst of het publiek te beschermen.
Ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid.
Beveiliging van gegevens
De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

Uw rechten
BarManiaPro streeft ernaar om redelijke stappen te ondernemen om u in staat te stellen uw Persoonlijke Gegevens te corrigeren, te wijzigen, te verwijderen of het gebruik ervan te beperken.

Wanneer dit mogelijk is, kunt u uw Persoonlijke Gegevens direct binnen uw accountinstellingen bijwerken. Als u uw Persoonlijke Gegevens niet kunt wijzigen, neem dan contact met ons op om de vereiste wijzigingen door te voeren.

Als u wilt weten welke Persoonlijke Gegevens wij over u bewaren en als u wilt dat deze uit onze systemen worden verwijderd, neem dan contact met ons op.

In bepaalde omstandigheden heb je het recht:

Om toegang te krijgen tot en een kopie te ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over u bewaren.
Om eventuele Persoonsgegevens die over u worden bewaard en die niet correct zijn, te corrigeren.
Om de verwijdering van Persoonsgegevens die over u worden bewaard aan te vragen.
U heeft recht op gegevensdraagbaarheid voor de informatie die u aan BarManiaPro verstrekt. U kunt vragen om een kopie van uw persoonlijke gegevens in een veelgebruikte elektronische vorm, zodat u deze kunt beheren en verplaatsen.

Houd er rekening mee dat we u kunnen vragen om uw identiteit te verifiëren voordat we op dergelijke verzoeken reageren.

Informatie delen met dienstverleners
Wij kunnen externe bedrijven en personen in dienst nemen om onze Service te faciliteren (“Service Providers”), om de Service namens ons te leveren, om Servicegerelateerde diensten uit te voeren of om ons te helpen bij het analyseren van de manier waarop onze Service wordt gebruikt.

Wij zullen uw gegevens nooit verkopen of aanbieden aan derden. Wij zullen alleen die gegevens delen die nodig zijn om u onze dienst aan te kunnen bieden of die wij wettelijk verplicht zijn om dat te doen. Wij sluiten een verwerkingsovereenkomst met de bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, om ervoor te zorgen dat uw gegevens met hetzelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid worden behandeld. Wij blijven verantwoordelijk voor de verwerking.

Links naar andere sites
Onze Service kan links bevatten naar andere sites die niet door ons worden beheerd. Als u op een link van een derde partij klikt, wordt u doorgestuurd naar de site van die derde partij. We raden u sterk aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen.

Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Privacy voor kinderen
Onze Service richt zich niet tot personen onder de 13 jaar (“Kinderen”).

We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van iemand onder de leeftijd van 13. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kinderen ons Persoonlijke Gegevens hebben verstrekt, neem dan contact met ons op. Als we erachter komen dat we Persoonlijke Gegevens van kinderen hebben verzameld zonder verificatie van de toestemming van de ouders, nemen we stappen om die informatie van onze servers te verwijderen.

Wijzigingen in dit privacybeleid
We kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen. We zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

We zullen u via e-mail en/of een prominente kennisgeving op onze Service laten weten, voordat de wijziging van kracht wordt en de “ingangsdatum” bovenaan dit privacybeleid updaten.

U wordt geadviseerd om dit privacybeleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit privacybeleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

Contacteer ons
Als u vragen heeft over dit privacybeleid, neem dan contact met ons op:

Per e-mail: sales@barmaniapro.com